Extra pensioen van zelfstandigen : meer dan nodig.

  • Geplaatst op: 2019-01-11 13:22:05

  • Auteur: Lynn Kemp

                     

 Extra pensioen van zelfstandigen : meer dan nodig.  


Als zelfstandige het rooien met een pensioenbedrag tussen 900 en 1500 € maximum per maand is penibel. Gelukkig zijn er de mogelijkheden voor de opbouw van een extra pensioen, met fiscale optimalisatie.

 

Het VAPZ ( Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is een eerste piste, waardoor een extra pensioen wordt opgebouwd en ook belastingen en sociale bijdragen worden bespaard. De stortingsbedragen zijn beperkt tot 8,17 % van het geïndexeerd jaarinkomen ( voor een sociaal VAPZ tot 9,4 %)., met een maximum van iets boven de 3000 E ( 3600 E sociaal VAPZ) . Dit wordt bereikt bij een inkomen van om en bij 36.750 E. Een VAPZ garandeert een gewaarborgd rendement en een mogelijke winstdeelname die in de huidige rentecultuur laag ligt.

 

Voor wie via een vennootschap werkt is een IPT ( Individuele Pensioen Toezegging) mogelijk, of een  POZ ( Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen) voor wie geen vennootschap heeft.

 

Bij een IPT betaalt de vennootschap de premies en kan deze ook fiscaal aftrekken. Wel opletten om de 80% regel te respecteren, die zegt dat het pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van de laatste bruto bezoldiging. Een IPT kan op basis van een gewaarborgd rendement of via beleggingsfondsen.

Erg interessant bij een IPT kan de backservice zijn, een storting met terugwerkende kracht om de voorbije jaren te benutten. Een IPT kan worden uitgebreid met aanvullende waarborgen of het kan worden gebruikt voor de financiering van een vastgoed of als pand voor een bulletkrediet.

 

In een POZ leveren de gestorte premies een fiscaal voordeel van 30 % te verhogen met de gemeentebelasting. Een POZ kan ook worden uitgebreid met aanvullende waarborgen en voor een mogelijk beter rendement zijn ook hier beleggingsfondsen aangewezen.

 

VAPZ en IPT of POZ zijn combineerbaar met het individuele pensioensparen en de individuele levensverzekering. 

 

Maatwerk dus en hoog tijd om rond de tafel te gaan zitten met een  accountant - fiscalist en een verzekeringsspecialist.

 

Paul De Blay

Voorzitter VVF Vzw